CZ EN
Open map
D-Day V-DayHomepageNews News archive 2014 Vibrant weekend at the Peklo cultural center

Vibrant weekend at the Peklo cultural center

Military enthusiasts also set up military camps in front of the General Patton Museum on Pobřežní Street. Visitors here could see Camp 1945 – US Army Checkpoint and a historical 92nd Airborne Division camp. Besides viewing historical military machinery, arms, and gear, visitors could learn about the camp’s everyday activities, receive instructions on how to pack a military parachute, learn how to provide first aid, and watch several documentaries.

For Sunday the museum has scheduled Military Exchange, a regular sales event for collectors.

Vojenské tábory rozbili military nadšenci i v Pobřežní ulici před muzeem generála Pattona. Návštěvníci zde mohli vidět Camp 1945 – kontrolní bod americké armády a kemp 82. výsadkové divize. Kromě prohlídky vojenské historické techniky, ukázek výstroje a výzbroje se návštěvníci mohli dozvědět o každodenních činnostech kempů, získat návod, jak balit vojenské padáky, naučit se zdravotní pomoci a zhlédnout několik dokumentárních filmů.

Na neděli naplánovalo muzeum tradiční prodejní akci pro sběratele, Militaria burzu.